Delivering patient care: perspectives and competencies of pharmacists

Laaksonen, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: MScPharm (pro gradu)
Periodsep 2010maj 2013
ExaminandEeva-Riitta Ryynänen
Examination vidUniversity of Helsinki