Delivering patient care: perspectives and competencies of pharmacists

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: MScPharm (pro gradu)
Periodsep. 2010maj 2013
ExaminandEeva-Riitta Ryynänen
Examination vid
  • University of Helsinki