Detection and identification of viral zoonosis in wild small mammals from Ireland

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Master's thesis of Veronica Lehtinen
Period1 okt. 202231 mars 2023
OmfattningLokal