"Determinants of Cognitive Impairment in Old Age and Their Genetic Architecture" (Vanhuusiän kognition heikentymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden genetiikka

Strandberg, T. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period2011
ExaminandVenla Laitala
Examination vidHelsingin yliopisto