Determination of intestinal permeability in healthy horses using the contrast medium iohexol

Michael Hewetson (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Determination of intestinal permeability in healthy horses using the contrast medium iohexol
Period1 jun 20101 jun 2011
ExaminandMilja Koskinen
Examination vidUniversity of Helsinki