Development of nanostructured porous silicon based materials for drug delivery applications

Hirvonen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2015 → …
ExaminandNalin Hiraji Maniya
Examination vidDepartment of Chemical Engineering, S.V. National Institute of Technology Surat, Gujarat
OmfattningInternationell