Dexmedetomidine and levomedetomidine, the isomers of medetomidine, in dogs.

Raekallio, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Dexmedetomidine and levomedetomidine, the isomers of medetomidine, in dogs.
Period2004
ExaminandKuusela Erja
Examination vidUniversity of Helsinki