Dexmedetomidine and MK-467, a peripherally acting α2-adrenoceptor antagonist, in dogs.

Raekallio, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Dexmedetomidine and MK-467, a peripherally acting α2-adrenoceptor antagonist, in dogs.
Period2012
ExaminandHonkavaara Juhana
Examination vidUniversity of Helsinki