Dexmedetomidine and MK-467, a peripherally acting alpha-2 adrenoceptor antagonist, in dogs

Vainio, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2012
ExaminandJuhana Honkavaara
Examination vidHelsingin yliopisto