Diakonian tutkimus (Tidskrift)

Hiilamo, H. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Päätoimittajana yhdessä Anne Birgitta Pessin kanssa
Periodjan 2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1796-5675