Digital Scholarship in the Humanities : DSH (Tidskrift)

Säily, T. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Reviewer for Digital Scholarship in the Humanities (1 article)
Periodjul 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2055-7671
OmfattningInternationell