Diploma Thesis supervision

Sipilä, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Data fusion for epilepsy surgery
Period2004
ExaminandJanne Hämäläinen
Examination vidHelsinki University of Technology