Diploma Thesis supervision

Sipilä, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Tissue characterization of brain MRI using neural networks
Period1995
ExaminandAlan Stocker
Examination vidSwiss Federal Institute of Technology
OmfattningInternationell