Dissecting the pathophysiology of cardiovascular risk factors by means of genetics

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodfeb. 2017maj 2017
ExaminandAri Ahola-Olli
Examination vid
  • University of Turku