Dissecting the pathophysiology of cardiovascular risk factors by means of genetics

Hennah, W. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodfeb 2017maj 2017
ExaminandAri Ahola-Olli
Examination vidUniversity of Turku