Dissertation supervision

Dunderberg, I. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2013 → …
ExaminandKatja Kujanpää
Examination vidHelsinki