Dissertation supervisor for Jouni Veijalainen

Reunamo, J. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period20152018
    Examinand
    Examination vidUniversity of Helsinki