Dissertation supervisor for Teemu Nikkola

Reunamo, J. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period20142018
    Examinand
    Examination vidHelsingin yliopisto