Doctoral defense

Väänänen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2016
ExaminandGianluca Paolini
Examination vidAvdelningen för matematik och statistik