Doctoral dissertation supervisor

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodfeb. 2011
ExaminandAnnika Suominen
Examination vid
  • University of Helsinki