Doctoral student supervisor, Mar Cabeza

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

  Beskrivning

  Title of thesis: Spatial population dynamics in reserve-network design
  Period19992003
  ExaminandMar Cabeza
  Examination vid
  • UH