Doctoral Supervision, Minna Lyytikäinen: "Power, discourse and resistance in statebuilding in Nepal"

Jauhola, M. (Bihandledare), Holli, A. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014 → …
Examinand
OmfattningNationell