Doctoral thesis (Ph.D.)

Lauerma, A. (Handledare), Salava, A. E. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20112018
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningInternationell