Doctoral Thesis supervision

Sipilä, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Data registration and fusion for cardiac applications
Period20022003
ExaminandTimo Mäkelä
Examination vidHelsinki University of Technology