Doctoral Thesis supervision / Heliövaara

Aaltonen, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2007 - 2011
ExaminandElina Heliövaara
Examination vidUniversity of Helsinki