Doctoral thesis supervision / Ristolainen

Aaltonen, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2013
ExaminandHeikki Ristolainen
Examination vidUniversity of Helsinki