Doctoral thesis supervisor

Leppä, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2015
ExaminandMarjukka Pollari