Doctoral Thesis Supervisor of Petteri Harjulehto

Hurri-Syrjänen, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Sobolev extension domains
Period19992002
ExaminandPetteri Harjulehto
Examination vid