D.Sc.(Tech.) thesis / Pekka Tallgren 15.12.2006

Voipio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2006
ExaminandPekka Tallgren
Examination vidHelsinki University of Technology