DVM thesis supervision: Annina Rottluff

Lotta Koskinen (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: DRD1, HTR1A ja SLC6A3 – ehdokasgeenien yhteys koirien arkuuteen
Period20102014
ExaminandAnnina Rottluff
Examination vidUniversity of Helsinki