Econometric reviews. (Tidskrift)

Meitz, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodapr 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0747-4938
OmfattningInternationell