Econometrics Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmaj 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1368-4221
OmfattningInternationell