Economic affairs committee: U 85/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

Leino-Sandberg, P. (!!Advisor)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Period20 nov 2019
Arbete förParliament, Finland
OmfattningNationell