Economic and Industrial Democracy (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Period24 apr. 2024
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0143-831X
OmfattningInternationell