Ecquid Novi : African Journalism Studies (Tidskrift)

Kivikuru, U. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review for an article meant for Ecquid Novi
Periodaug 2018 - sep 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0256-0054
OmfattningInternationell