Ecquid Novi : African Journalism Studies (Tidskrift)

Kivikuru, U. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Review of article
Periodjan 2019feb 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0256-0054
OmfattningInternationell