Edinburgh University Press (Förlag)

Lindström Tiedemann, T. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Granskning av förslag på bok och inledande kapitel
Periodmaj 2019jun 2019
Typ av förlagUtgivare