Effects of meadow management strategies on butterfly (Lepidoptera) populations of urban meadows in Helsinki

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

  Beskrivning

  Työssä selvitetään päiväaktiivisten suurperhosten laji- ja yksilömääriä sekä yhteisökoostumusta pääkaupunkiseudun niityillä. Erityisesti selvitettiin kaupunkiolosuhteiden vaikutusta perhosyhteisö-jen rakenteeseen, lajimääriin ja yksilörunsauksiin.

  Title of thesis: Kaupungistumisen vaikutukset kaupunkiniittyjen päiväaktiivisten suurperhosten yhteisöihin
  Period20062007
  ExaminandPaula Vehko
  Examination vid
  • Helsingin yliopisto