Elgert, Caroline: Klarspråk i skrivprocessen – En fallstudie av textproduktionen vid svenska bildningstjänster i Esbo stad

Lassus, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Avhandling pro gradu.
Period2020
Examinand
Examination vidFinskugriska och nordiska avdelningen