Empirical Software Engineering (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodfeb. 2013maj 2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1382-3256