English for Specific Purposes (Tidskrift)

Hiltunen, T. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Manuscript peer review for English for Specific Purposes
Periodaug 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0889-4906
OmfattningInternationell