Enhancing the auristatin cancer drug family by virtual structure modifications

Johansson, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019 → …
Examinand
Examination vidAvdelningen för kemi