Ensuring gluten-free status of pure oats and pure oat products

Ahola, H. (Bihandledare), Huang, X. (Handledare), Sontag-Strohm, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
Examinand