Ensuring gluten-free status of pure oats and pure oat products

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Master's thesis, Sanni Väärni
Period2019
Examination vid Helsingfors universitetAgrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten