entrepreneurship theory and practice (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodapr. 2020
Typ av tidskriftTidskrift