entrepreneurship theory and practice (Tidskrift)

D'amato, D. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodapr 2020
Typ av tidskriftTidskrift