Environmental and Resource Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Period2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0924-6460