ERASMUS student supervision (Mariadelva Catalano)

Viitala, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period6 mar 2017 - 30 sep 2017
Examinand
OmfattningInternationell