ESOPHAGEAL CANCER AND ASSOCIATED NUTRITIONAL DEFICITS - TREATMENT AND EFFECT ON PROGNOSIS

Ilonen, I. (Handledare), Räsänen, J. V. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jul 20141 maj 2019
Examinand
Examination vid