ESRA Conference in Lausanne (Tidskrift)

Laaksonen, S. (Ordförande för programkommitté)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Session 'New methods in survey sampling"

This was done together with Dr Siegfried Gabler from Gesis, Germany
Periodokt 201025 jul 2011
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell