Essi Kolin kotitaloustieteen maisterintutkielman ””On käsityönä tehty ja on ekologista” Lähiruokatuottajien näkemyksiä lähiruoan tulevaisuudesta” ohjaus 2018–2019. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
Examinand