Essi Wikman, Työn nimi / Arbetets titel – Title Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellinen arviointi ja siihen liittyvät epävarmuustekijät – esimerkkinä kustannusutiliteettianalyysi 65-vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksista Suomessa, pro graduohjaus, valmistunut toukokuu 2019

Blom, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2019
Examinand