Ethnobotany, phytochemistry and antimicrobial activity of Combretum, Terminalia and Anogeissus species (Combretaceae) growing naturally in Sudan

Fyhrquist, P. J. (Handledare), Lampi, A. (Handledare), Riitta Julkunen-Tiitto (Handledare), Luukkanen, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Doctoral thesis
Periodmar 201227 sep 2019
ExaminandEnass Salih
Examination vidAvdelningen för farmaceutiska biovetenskaper Viikki Tropical Resources Institute (VITRI)