European Journal of Communication (Tidskrift)

Kivikuru, U. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of manuscript
Perioddec 2018 - jan 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0267-3231
OmfattningInternationell